ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 

ຂ່າວ

ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສືກ​ສາ​ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ລະ​ປ​ະ​​ເທດ​ໄກ​ກີ​ສະ​ຖານ ແລະ ປ​ະ​ເທດ​ລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ

ໂຄງການໂພຼຊີດ (ProCEEd) ຂໍເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ຟິມສາລະຄະດີ ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

ໂຄງການ ProCEEd ສຶບຕໍ່ຈົນເຖິງ ປີ 2017

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນຕັດສິນໃຈ ສຶບຕໍ່ໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ ປີ 2017 ເພື່ອສຶບຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນປະເທດລາວ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

 

ໂທລະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ


ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມ ສາລະຄະດີສັ້ນ 12 ເລື່ອງ ເຊິ່ງອອກອາກາດໃນລາຍການໂທລະພາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດປີ 2017 ນີ້. ສາລະຄະດີແຕ່ລະຊຸດປະກອບມີ 3 ຫຼື 4 ຕອນເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງມີຊຸດສາລະຄະດີອື່ນໆທີ່ໂຄງການ ProCEEd ແລະ ໂຄງການອື່ນໆຂອງອົງການ GIZ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ


ທ່ານສາມາດເລືອກຟັງລາຍການວິທະຍຸ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໃນນັ້ນ,​ ລາຍການວິທະຍຸບາງລາຍການຍັງໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງອີກ. ລາຍການວິທະຍຸ 3 ຕອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີປະກອບເປັນຊຸດສາລະຄະດີຊຸດໜຶ່ງເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະອັນດຽວກັນ.

ກິດຈະກຳການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ


ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ ເມືອງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ກິດຈະກຳການສຶກສາຕ່າງໆທີ່ມີທັງຄວາມບັນເທີງ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້, ທັງທິມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໃຫວກິດຈະກຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນອີກ 4 ແຂວງ. ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ ແສງອາທິດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຫານສາຍຮູບເງົາ, ການສະແດງລະຄອນ, ການປຶກສາຫາຫຼືອື່ນໆ. ຢ່າລືມຕິດຕາມກິດຈະກຳ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເດີ້.